Будова механізму переміщення матеріалу

  В сучасних швейних машинах механізм переміщення матеріалів розташовується повністю під платформою. Таке компонування швейної машини передбачає введення пасово-зубчатої передачі між головним валом та розподільчим, який розташований під платформою. Механізм являє собою багатоланкове кінематичне з’єднання ланки з двома ведучими вузлами горизонтальних і вертикальних переміщень.

Механізм переміщення матеріалу складається з:

-         Вузла вертикальних переміщень рейки;

-         Вузла горизонтальних переміщень рейки;

-         Вузла регулятора довжини стібка;

-         Вузла лапки.

Ліва частина подвоєного ексцентрика відповідає за роботу вузла горизонтальних переміщень рейки та вузла регулятора довжини стібка. Права частина подвоєного ексцентрика відповідає за роботу вузла вертикальних переміщень рейки.      

                  На рис. 1 приведено схему механізму переміщення тканини зубчатою рейкою, у якої для піднімання робочого органу використовується: кулісне з’єднання. Конструктивно такі механізми прості по самій будові, однак кулісне з’єднання зношується.

konstruktivna_shema_reyki.pngploshchinna_shema_reyki.png

 

Рис. 1. Схема механізму переміщення тканини з кулісним механізмом:

 

1 – зубчата рейка; 2 – вал вертикальний рухів рейки; 3 – горизонтальних рухів рейки; 4 – центруюча шпилька 5 - гвинт.

        

На рис. 2 приведено схему механізму переміщення тканини за допомогою з’єднувальної ланки. Зношення шарнірів ланки в таких механізмах менш, траєкторія 1- 2-3-4-5-6 зубців рейки на ділянках 3-4 і 6-1 наближається до оптимальної ( - крок строчки, - довжина найбільшої осі траєкторії).

 

konstr.sh.chovnika.png

 

Рис.2 Механізм переміщення матеріалу рейкового типу

 

Під час зшивання деталей швейних виробів на універсальній машині зубчаста рейка переміщає деталі виробу від працюючого.

 

Траєкторія руху рейки (рис.3):

traektor_ya_reyki.png

 

Вектор 1 - рейка піднімається вверх у вертикальній площині.

Вектор 2 - рейка переміщується від працюючого у горизонтальній площині. Тканина рухається на довжину стібка.

Вектор 3 - зубчаста рейка опускається вниз під голкову пластину у вертикальній площині. Вектор 4 - рейка переміщується під голковою пластиною до працюючого і повертається у початкове положення.

У машині 1022-Мкл. застосовується механізм переміщення матеріалу реєчного типу.

Вузол вертикальних переміщень рейки (рис.4). На розподільному валу 1 двома гвинтами 2 кріпиться подвоєний ексцентрик 3, на його праву частину - ексцентрик підйому - надіта задня головка шатуна 4, в яку вставлений голковий підшипник. Передня головка шатуна 4 гвинтом 5 кріпиться на вісь 6. Вісь 6 вставлена в отвір коромисла 7. Коромисло 7 гвинтом 8 кріпиться на вал підйому 9. Вал підйому рухається у втулках 10,11. Причому вісьові зміщення валу підйому 9 усуваються установочним кільцем 12. На валу підйому 9 гвинтом 13 кріпиться коромисло 14 , яке з’єднується за допомогою ланки 15 з важілем механізму переміщення матеріалу 16. До цього важіля двома гвинтами 17 прикріплена рейка 18.

 

konstruktivna_shema_mehan.reyki4.jpg

 

Рис.4 Кінематична схема механізму переміщення матеріалу

 

Вузол горизонтальних переміщень рейки (рис.4). На лівий ексцентрик механізму переміщення матеріалу надівається передня головка шатуна 19, і в її отвір вставляють голковий підшипник. Задня головка шатуна 19 надівається на вісь 20. Вісь 20 закріплюєтся двома гвинтами 21 в рамці 22. Точкою опори рамки 22 є вісь 23, яка вставляється в отвір ланки 24 і коромисла 25. На вісь рамки 22 надіта головка заднього шатуна 26, верхня головка надівається на вісь 27 і кріпиться гвинтом 28. Вісь 27 вставляється в отвір коромисла 29, яке закріплене гвинтом 30, на вал механізму переміщення матеріалу 31. Цей вал утримується у двох втулках 32,33, його вісьові зміщення усуваються установочним кільцем 34. На вал 31 гвинтом 35 кріпиться коромисло 36, в його отвір вставляється вісь 37, на яку надітий важіль механізму переміщення матеріалу 16. Вісь 37 гвинтом 38 кріпиться в коромислі 36

 

Рис. 5 Механізм переміщення матеріалу

 

 konstruktivna_shema_mehan.reyki3.png

 

Онлайн-тест для закріплення матеріалу (зайти за посиланням)

 

https://naurok.com.ua/test/start/32075

 

Тест для самоконтролю

 

Робочий орган швейної машини, який переміщує матеріал на довжину стібка
голка
рейка
човник
лапка
В який вид руху перетворює оберти ексцентрикова передача?
коливальні
обертові
поступальні
зворотньо-поступальні
За який вузол відповідає ліва частина здвоєного ексцентрика?
вузол горизонтальних переміщень
вузол вертикальних переміщень
вузол лапки
За який вузол відповідає права частина здвоєного ексцентрика?
вузол горизонтальних переміщень
вузол регулятора довжини стібка
вузол вертикальних переміщень рейки
вузол лапки
Яка деталь кріпиться на ексцентрик підйому?
шатун
коромисло
вал підйому
втулка
Яка деталь кріпиться на вал підйому?
шатун
ексцентрик
шестерня
коромисло
В яких деталях рухається вал підйому?
шарікопідшипника
втулках
голкових підшипниках
Яка деталь кріпиться на лівий ексцентрик?
шатун
втулка
коромисло
рамка
З яким вузлом конструктивно зєднана рамка?
вузол вертикальних переміщень рейки
вузол регулятора довжини стібка
вузол лапки