Робочі деталі швейної машини

Функції основних робочих деталей

Для виконання човникового стібка в кожній швейній машині є наступні типові робочі органи: голка,  човник,  ниткопритягач,  зубчата  рейка, притискна лапка, голкова пластина, регулятор натягу голкової нитки, регулятор натягу човникової нитки, регулятор довжини стібка і важіль реверсу матеріалу.

Перші чотири робочих органа відносяться до стібкоутворюючих і розглядаються при побудові циклограми роботи машини, тому що їх положення залежить від кута повороту головного валу. Інші забезпечують якість утворення човникових стібків і швів і регулювання їх параметрів, а їх положення не залежить від  кута  повороту  головного  валу  машини,  тому  що  відсутні  кінематичні зв’язки з головним валом .

 

golka.png

 

Рис. 1 Машинна голка

 

Функції голки (рис.1):   - проколювання матеріалів;

- проведення крізь матеріали голкової нитки;

- утворення петлі-напуску;

- делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини виконаних  обов’язків човнику, ниткопритягачу і зубчатій рейці.

chovnik.png

Рис.2 Човник

 

Функції човника (рис.2):

- захоплення петлі-напуску;

- розширення петлі-напуску;

-обведення петлі-напуску навколо шпулетримача зі шпулькою з човниковою ниткою і шпульним ковпачком;

- утримання хвостовиком накладної пластини зкинутої з носика човника петлі; 

- переплетення голкової і човникової ниток для утворення вузлика;

- делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини виконаних  обов’язків ниткопритягачу і зубчатій рейці.

nitkoprityagach.png

 

Рис.3 Ниткопритягач

 

Функції ниткопритягача є (рис.3):

- подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;

- подача нитки човнику від моменту захоплення носиком петлі-напуску до моменту максимального розширення петлі-напуску;

- вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки зі шпульки;

- затягування стібка і змотування голкової нитку з бобіни або котушки;

- делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини виконаних  обов’язків зубчатої рейці.

reyka.png

Рис.4 Зубчаста рейка

 

Функції зубчатої рейки (рис.4):

- переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки в матеріалі;

- регулювання довжини стібка;

реверс матеріалу для виконання закріпок на початку і в  кінці шва;

- делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини виконаних  обов’язків голці, притискній лапці голкової пластини.

lapka.png

 

Рис.5 Шарнірна лапка

 

Функції притискної лапки (рис.5):

- забезпечення кінематичного зв’язку в системі: зубчата рейка – матеріал – підошва притискної лапки при переміщенні матеріалу на задану довжину стібка і в системі:  зубчата рейка – матеріал – голкова пластина при вистою матеріалу;                                  

- делегування   (передача) функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;

- втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом;

-  делегування   (передача) функцій головному валу, а значить всім стібкоутворюючим робочим органам на закінчення процесу шиття при знаходженні притискної лапки в верхньому положенні.

 Призначення голкової пластини:

- утримання  матеріалу  під  притискною  лапкою  при  знаходженні  голки над матеріалом і в матеріалі і наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого   проходить вісь голки;

- розділення траєкторії вершин зубців зубчатої рейки на робочу і холосту

за рахунок наявності в голкової пластині подовжніх прорізів для проходження зубчатої рейки;

- делегування   (передача) притискної лапки і зубчатої рейки необхідної умови переміщення матеріалу при знаходженні голки над матеріалом і умови вистою матеріалу при знаходженні голки в матеріалі.

Призначення регулятору натягу голкової нитки, регулятору натягу човникової нитки, регулятору довжини стібка і важеля реверсу матеріалу випливають з їх назви.

 

Для закріплення та перевірки вивченої теми виконайте онлайн-тест.

Тест для самоконтролю

 

1. Робоча деталь швейної машини, яка притискає матеріал до голкової пластини та рейки і сприяє переміщенню матеріалу:
лапка;
човник;
ниткопритягач;
голка.
2. Робоча деталь швейної машини, яка проводить нитку крізь товщу матеріалу:
голка;
рейка;
човник;
ниткопритягач.
3. Робоча деталь швейної машини, яка подає нитку голці, човнику та затягує стібок після переплетення ниток у строчці:
голка;
човник;
ниткопритягач;
лапка.
4. Ниткопритягач здійснює рухи:
коливальні;
обертові;
зворотньо-поступальні;
пунктирні.
5.Робоча деталь швейної машини, яка здійснює переплетення ниток у строчці:
голка
ниткопритягач
човник
лапка
рейка
6. Робоча деталь швейної машини, яка переміщує матеріал на довжину стібка:
ниткопритягач
човник
лапка
рейка
голка
7.Яка з деталей не відноситься до стібкоутворюючих?
голка
човник
ниткопритягач
рейка
лапка
8.Призначення голкової пластини:
делегування (передача) функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;
переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки в матеріалі;
подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;
утримання матеріалу під притискною лапкою при знаходженні голки над матеріалом і в матеріалі і наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого проходить вісь голки
9.Яка деталь виконує втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом?
лапка
голка
рейка
човник
10.Яка деталь виконує вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки зі шпульки?
голка
човник
рейка
ниткопритягач