ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 * З яких частин складається промисловий стіл?

* Для чого кришка промислового стола закріплюється рухомо?

* Як має сидіти працюючий перед машиною?

* Які види рухів може виконувати голка в швейних машинах?

* Який вид руху виконує кожна робоча деталь швейної машини?

* Які види механізмів голки використовують в різних швейних машинах?

* Що входить в структуру головки швейної машини?

* З яких елементів складається машинна голка?

* Які функції виконує голка в швейній машині?

* Які функції виконує човник в швейній машині?

* Які є види човникових пристроїв по розташуванню шпульки відносно вісі обертання ?

* Які є човники по принципу взаємодії човника з голкою?

* Які типи передач застосовуються у мехназмі човника? Проаналізуйте типи механізмів.

* Які функції виконує петельник у швейній машині?

* Які типи петельників застосовуються в швейних машинах?

* Які функції виконує ниткопритягач в швейній машині?

* Які види ниткопритягачів застосовуються в швейних машинах?

* Які деталі є спільними для механізму голки та ниткопритягача?

* На скільки етапів можна умовно поділити роботу ниткопритягача?

* Які конструктивні відмінності зустрічаються у механізмах ниткопритягачів?

* Які функції виконує рейка в швейній машині?

* Основні рейкові транспортери та їх призначення.

* Які деталі є складовими механізму переміщення матеріалу?

* Проаналізуйте вид руху деталей вузлів вертикальних та горизонтальних переміщень рейки.

* Яку функцію виконує лапка у швейній машині?

* Які механізми розташовуються у фронтальній частині швейної машини?

* Які механізми розташовуються під платформою машини?

* Визначте точки найбільших динамічних навантажень на деталі механізмів швейної машини.

* Які фактори впливають на появу відмов у роботі швейної машини?

*